Wzór wniosku i podania o urlop

Bez względu na to czy chcemy iść na urlop macierzyński, wychowawczy czy wypoczynkowy trzeba przedłożyć pracodawcy odpowiedni wniosek w tej sprawie. Zwykle pewien plan urlopowy ułożony jest z góry na dany rok i takie podanie pracownika nie jest raczej zaskoczeniem.

Oczywiście wypadają też nieco bardziej nieoczekiwane urlopy okolicznościowe czy na żądanie, ale trwają one zwykle jeden dzień, więc nie ma też raczej problemu z ich przyznawaniem. Natomiast wniosek o przyznanie każdego z nich również powinien być złożony z odpowiednim wyprzedzeniem. Nawet w przypadku urlopu na żądanie powinno to być przynajmniej przed rozpoczęciem dnia pracy. Z kolei na przykład podania o urlopy wychowawcze powinny być składane przynajmniej dwa tygodnie wcześniej, przed rozpoczęciem planowanego urlopu. Ważny jest więc moment złożenia podania o urlop oraz oczywiście jego treść. Istnieją gotowe wzory wniosków i podań o urlop. Najlepiej więc korzystać właśnie z nich. Można je otrzymać od księgowej w pracy albo wydrukować samodzielnie, znajdując odpowiedni formularz w Internecie.

We wniosku o urlop wypoczynkowy w lewym górnym rogu powinno znaleźć się nazwisko i stanowisko pracownika. Natomiast z prawej strony miejscowość i data złożenia wniosku. Poniżej, po prawej stronie wpisujemy dane osoby czy instytucji do której się zwracamy. Pod spodem na samym środku znajduje się tytuł pisma czyli „wniosek o urlop wypoczynkowy”. W treści podania należy wyrazić prośbę o udzielenie takiego urlopu, podając w jakim wymiarze czasowym oraz dokładnie w jakich dniach chcemy na niego przejść. Potem wystarczy podpisać i przedłożyć wniosek pracodawcy. Jeśli chodzi o wnioski dotyczące urlopów okolicznościowych oraz na żądanie należy także podać powód planowanej nieobecności w pracy. W przypadku składania podania o urlop macierzyński, tacierzyński czy wychowawczy często odwołuje się w treści wniosku do konkretnego artykułu kodeksu pracy. Są to bowiem urlopy bezwzględnie przysługujące każdemu pracownikowi, któremu urodziło się dziecko. Oczywiście w ustalonym wymiarze oraz na pewnych zasadach.