Niewykorzystane zaległe urlopy

Wiele osób zastanawia się przed wakacjami gdzie spędzić urlop, ale także ile jeszcze zostało dni płatnego wypoczynku, który należy się w związku z zatrudnieniem w danym miejscu. Bywa też jednak tak, że ktoś nie wykorzysta całego urlopu, który mu przysługuje.

Chociaż pracodawca nie powinien odmówić prawa do przynajmniej jednego dłuższego urlopu, zdarza się przecież bardzo często tak, że sam pracownik nie chce się zdecydować na zbyt długa przerwę w pracy. Przysługujące mu dni urlopu powinien wykorzystać w danym roku. Zdarzają się jednak wyjątkowe sytuacje, kiedy otrzymuje on jeszcze możliwość wzięcia urlopu na początku kolejnego roku, jednak jest to możliwe najwyżej do końca marca, czyli do końca I kwartału. Jeśli do tego momentu urlop nie zostanie wykorzystany to przepada. Powinien więc rozpocząć się najpóźniej 31 marca. Termin urlopu może być przesunięty w ten sposób ze względu na szczególne i uzasadnione potrzeby jednej lub obu ze stron – pracownika i pracodawcy. Również jeśli pracownik nie mógł pójść na urlop wypoczynkowy z powodu choroby może go wykorzystać później. Inne sytuacje, kiedy dopuszcza się taką możliwość to odwołanie z urlopu i przerwanie korzystania z niego.

Jednak warto wiedzieć, że jeżeli pracodawca odmówi udzielenia urlopu może być za to nawet ukarany grzywną. Istnieje jednak także możliwość przymusowego urlopu, mianowicie w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. W wyjątkowych okolicznościach pracownik może otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Tak się dzieje w przypadku, kiedy umowa o pracę zostaje rozwiązana lub wygasa, a pracownikowi pozostały wciąż niewykorzystane dni płatnego wypoczynku. Wówczas oblicza się zgodnie z wyznaczonymi prawnie zasadami wysokość takiego ekwiwalentu i zostaje on wypłacony byłemu pracownikowi. Oczywiście oprócz zaległego urlopu uwzględnia się także urlop przysługujący za miesiące przepracowane w danym roku. Oblicza się go proporcjonalnie do przepracowanego czasu pracy i wypłaca odpowiedni ekwiwalent. Warto pamiętać, że urlop wypoczynkowy to prawo każdego pracownika. Trzeba dopilnować by było ono respektowane, a w razie czego domagać się odpowiedniego zadośćuczynienia w formie finansowej.