Prawo do urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy to coś, na co czeka z niecierpliwością każdy pracownik. Często z dużym wyprzedzeniem zastanawia się gdzie spędzi swój urlop. Osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony czy określony mają do niego pełne prawo. Odmowa udzielenia urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę może się nawet skończyć dla niego grzywną.

Długość urlopu zależy od stażu pracy. Jeżeli pracujemy już ponad 10 lat przysługuje nam 26 dni płatnego wypoczynku. Natomiast jeśli mniej, to 20 dni. Trzeba jednak pamiętać, że do stażu pracy wliczają się też lata nauki. W momencie, kiedy decydujemy się na wyjazd wakacyjny trzeba dokładnie obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego. W tym celu można się posłużyć służącym do tego kalkulatorem, który można znaleźć w Internecie. Podaje się tam wykształcenie, okres zatrudnienia, na ile etatu się pracuje oraz ile dni urlopu jest już wykorzystane. Oczywiście warto zdawać sobie sprawę, że nie w każdej sytuacji trzeba uszczuplać urlop wypoczynkowy. Pracownik ma jeszcze prawo do urlopu na żądanie oraz urlopu okolicznościowego. Poza tym są oczywiście urlopy macierzyńskie, tacierzyńskie i wychowawcze. Jak skorzystanie z nich wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego? Pobyt na urlopie macierzyńskich wydłuża go, bo okres ten jest traktowany tak jakby został normalnie przepracowany. Natomiast podczas urlopu wychowawczego płatny wypoczynek ulega skróceniu.

Zdarzają się sytuacje, że pracownik nie wykorzysta całego urlopu w danym roku. Jeżeli jest to uzasadnione może skorzystać z niego jeszcze do końca marca kolejnego roku, a potem urlop przepada. Natomiast możliwość wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dotyczy właściwie tylko sytuacji, kiedy umowa o pracę wygasa lub zostaje rozwiązana. Wszystko to regulują przepisy kodeksu pracy. Nie mają one natomiast zastosowania w przypadku umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Są to porozumienia cywilno-prawne. Nie ma więc czegoś takiego jak urlop przy umowie o dzieło. Podobnie jest z umową zleceniem. Ewentualnie obie strony umowy mogą ustalić coś w tej sprawie pomiędzy sobą i sformułować to odpowiednio w umowie. Wtedy też prawdopodobnie obie strony będą zobowiązane do pewnych rzeczy. Tak jak to jest w przypadku umów o pracę i na przykład pracownik, który chce iść na płatny wypoczynek musi odpowiednio wcześnie złożyć wniosek o urlop.